Köpa ZestoreticRecept mot Zestoretic

Zestoretic Allmänt
Zestoretic är en kombinationsprodukt som innehåller 2 mediciner: lisinopril och hydroklortiazid. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njure problem. Lisinopril är en ACE-hämmare och verkar genom att koppla blodkärlen så att blodet kan flöda lättare. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention. Produkten används när ett läkemedel inte kontrollerar blodtrycket. Detta läkemedel kan också användas för att behandla hjärtsvikt och för att skydda njurarna från skador på grund av diabetes.

Zestoretic Vägbeskrivning
Ta Zestoretic precis som ordinerats av din läkare. Den rekommenderade dosen för personer med högt blodtryck (hypertoni) normalt börjar på 10 mg /12,5 mg eller 20 mg /12,5 mg en gång dagligen. Detta läkemedel kan tas med eller utan mat. Svälj tabletten med vatten. Lägre doser kan användas för människor som tar andra läkemedel som sänker blodtrycket eller för personer som har njursjukdom.

Zestoretic Försiktighetsåtgärder
Innan du tar Zestoretic ska du tala med din läkare om du har en hjärtsjukdom, hjärtsvikt, aortastenos, hypertrofisk kardiomyopati, leversjukdom, cirros, njursjukdom, njursvikt, diabetes, sklerodermi, systemisk lupus erythematosus, angioödem (svullnad under huden), gikt, högt kolesterol, pankreatit, astma, vätska eller elektrolyter problem, eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan öka några av de biverkningar. Undvik regelbunden användning av saltersättningsmedel i kosten, och inte tar kaliumtillägg. Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr. Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Undvik långvarig solexponering, garvning bås och sollampor.

Zestoretic Kontra
Ta inte Zestoretic om du är allergisk mot lisinopril, hydroklortiazid eller något innehållsämne i detta läkemedel, till sulfa (sulfonamid) mediciner, är gravid eller ammar, eller om du har svårt att kasta vatten eller inte att urinera, angioödem efter att ha tagit några ACE-hämmare, ärftligt angioödem eller angioödem utan känd orsak.

Zestoretic Möjliga bieffekter
Få akut medicinsk hjälp om du har långsam hjärtfrekvens, svag puls, muskelsvaghet, pirrig känsla, förvirring, ojämn puls, extrem törst, ökad urinering, ben obehag, muntorrhet, illamående, kräkningar, gulfärgning av hud eller ögon (gulsot), urinera mindre än vanligt, andnöd, svullnad, viktökning, feber, frossa, värk i kroppen, nässelfeber, svullnad i ansiktet, läppar, tunga, influensaliknande symtom, yrsel, trötthetskänsla, nedstämdhet, huvudvärk, dimsyn, förstoppning, orolig mage. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Zestoretic Läkemedelsinteraktioner
Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (naproxen, ibuprofen, etodolac, indometacin, diklofenak), aspirin, litium, diuretika (furosemid, torsemid, bumetanid), kolestyramin, steroider (prednison, hydrokortison, prednisolon), kaliumtillskott, insulin, barbiturater (butabarbital, pentobarbital, primidon, fenobarbital), narkotika (kodein, morfin, oxikodon), kortikotropin, muskelavslappnande medel. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar.

Zestoretic Missade dos
Ta den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Zestoretic Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är svår yrsel, svimning, muntorrhet, törst, muskelvärk eller svaghet.

Zestoretic Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara den i en tät behållare. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.

Köpa Zestoretic

Köpa Zestoretic På Nätet Receptfritt Zestoretic
Rated /5 based on customer reviews
Blood Pressure Zestoretic AllmäntZestoretic är en kombinationsprodukt som innehåller 2 mediciner: lisinopril och hydroklortiazid. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njure problem. Lisinopril är en ACE-hämmare och verkar genom att koppla blodkärlen så att blodet kan flöda lättare. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention. Produkten används när ett läkemedel inte kontrollerar blodtrycket. Detta läkemedel kan också användas för att behandla hjärtsvikt och för att skydda njurarna från skador på grund av diabetes. Zestoretic VägbeskrivningTa Zestoretic precis som ordinerats av din läkare. Den rekommenderade dosen för personer med högt blodtryck (hypertoni) normalt börjar på 10 mg /12,5 mg eller 20 mg /12,5 mg en gång dagligen. Detta läkemedel kan tas med eller utan mat. Svälj tabletten med vatten. Lägre doser kan användas för människor som tar andra läkemedel som sänker blodtrycket eller för personer som har njursjukdom. Zestoretic FörsiktighetsåtgärderInnan du tar Zestoretic ska du tala med din läkare om du har en hjärtsjukdom, hjärtsvikt, aortastenos, hypertrofisk kardiomyopati, leversjukdom, cirros, njursjukdom, njursvikt, diabetes, sklerodermi, systemisk lupus erythematosus, angioödem (svullnad under huden), gikt, högt kolesterol, pankreatit, astma, vätska eller elektrolyter problem, eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Begränsa alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan öka några av de biverkningar. Undvik regelbunden användning av saltersättningsmedel i kosten, och inte tar kaliumtillägg. Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr. Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för solen. Undvik långvarig solexponering, garvning bås och sollampor. Zestoretic KontraTa inte Zestoretic om du är allergisk mot lisinopril, hydroklortiazid eller något innehållsämne i detta läkemedel, till sulfa (sulfonamid) mediciner, är gravid eller ammar, eller om du har svårt att kasta vatten eller inte att urinera, angioödem efter att ha tagit några ACE-hämmare, ärftligt angioödem eller angioödem utan känd orsak. Zestoretic Möjliga bieffekterFå akut medicinsk hjälp om du har långsam hjärtfrekvens, svag puls, muskelsvaghet, pirrig känsla, förvirring, ojämn puls, extrem törst, ökad urinering, ben obehag, muntorrhet, illamående, kräkningar, gulfärgning av hud eller ögon (gulsot), urinera mindre än vanligt, andnöd, svullnad, viktökning, feber, frossa, värk i kroppen, nässelfeber, svullnad i ansiktet, läppar, tunga, influensaliknande symtom, yrsel, trötthetskänsla, nedstämdhet, huvudvärk, dimsyn, förstoppning, orolig mage. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare. Zestoretic LäkemedelsinteraktionerTala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (naproxen, ibuprofen, etodolac, indometacin, diklofenak), aspirin, litium, diuretika (furosemid, torsemid, bumetanid), kolestyramin, steroider (prednison, hydrokortison, prednisolon), kaliumtillskott, insulin, barbiturater (butabarbital, pentobarbital, primidon, fenobarbital), narkotika (kodein, morfin, oxikodon), kortikotropin, muskelavslappnande medel. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar. Zestoretic Missade dosTa den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen. Zestoretic ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är svår yrsel, svimning, muntorrhet, törst, muskelvärk eller svaghet. Zestoretic FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 59-86 grader F (15-30 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara den i en tät behållare. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.
Köpa Zestoretic på nätet receptfritt, Köpa Zestoretic utan läkarordination, Köpa Zestoretic online utan recept, Köpa Zestoretic online, Köpa Zestoretic billigt, Köpa Zestoretic uden recept, Sverige Zestoretic piller, Köpa Zestoretic piller, Köpa Zestoretic på internet, Köpa Zestoretic i sverige, Köpa Zestoretic Recept mot