Köpa Ortho-ceptRecept mot Ortho-cept

Ortho-cept - Mircette Allmänt
Ortho-cept är ett kombinerat p-piller som innehåller två olika typer av hormoner: östrogen (etinylestradiol) och ett progesteron (desogestrel). Det används för att förhindra graviditet. Det fungerar främst genom att förhindra frisättningen av ett ägg (ägglossning) under menstruationscykeln. Det kan också fungera genom att göra vaginal vätska tjockare för att förhindra spermierna från att nå ett ägg (befruktning) och genom att ändra slemhinnan i livmodern (livmodern) för att förhindra utmätning av ett befruktat ägg. Om ett befruktat ägg inte fäster till livmodern, passerar den ut ur kroppen.

Ortho-cept - Mircette Vägbeskrivning
Ta Ortho-cept precis som ordinerats av din läkare. Ta ditt första pillret på första dagen av din menstruation eller på den första söndagen efter menstruationen börjar. De första 21 tabletterna innehåller de aktiva beståndsdelarna. De nästa två tabletter inte innehåller några aktiva ingredienser, och de sista fem tabletterna innehåller bara etinylöstradiol (ingen desogestrel). Under förra veckan, får din kropp en liten paus från hormonerna, så att du kan få en tid. Du kan behöva använda reserv preventivmedel, t.ex. kondom eller spermiedödande medel, när du först börjar använda detta läkemedel. Ta ett piller varje dag, inte mer än 24 timmars mellanrum. När piller tar slut, påbörjar en ny förpackning följande dag.

Ortho-cept - Mircette Försiktighetsåtgärder
Innan Ortho-cept ska du tala med din läkare om du har hjärtinfarkt eller stroke, blodpropp eller en koagulering sjukdom, bröstsmärta, högt blodtryck (hypertoni), gulfärgning av ögon eller hud, hög kolesterol, gallblåsan sjukdom, depression, diabetes, epilepsi, högt kolesterol, leversjukdom, leversvikt, cirros, hepatit, levertumörer, cancer, oförklarlig vaginal blödning. Rök inte cigaretter eller använder tobak. Det ökar risken för stroke, blodproppar, högt blodtryck och hjärtinfarkt, speciellt hos kvinnor äldre än 35 Om du har diabetes, kan detta läkemedel göra det svårare att kontrollera ditt blodsocker.

Ortho-cept - Mircette Kontra
Du ska inte använda Ortho-cept om du är allergisk mot det, desogestrel, etinylestradiol, eller någon av de inaktiva komponenterna i medicin, är gravid eller ammar, eller om du har bröstcancer eller livmodercancer, odiagnostiserad onormal genital blödning, blodkoagulering sjukdom, hjärtsjukdom, transitorisk ischemisk attack, levertumörer.

Ortho-cept - Mircette Möjliga bieffekter
Få akut medicinsk hjälp om du har illamående och kräkningar, genombrottsblödning, förändringar i dina ögon, uppblåsthet, förändrad sexualdrift, huvudvärk, ömhet i brösten och utvidgningen, acne, vaginal klåda eller tömning, nervositet, bröstsmärta, ömhet, ökad hårväxt, förändringar i vikt eller aptit, humörsvängningar, låg feber, mörk urin, bröst klump, magkramper. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Ortho-cept - Mircette Läkemedelsinteraktioner
Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: aminoglutetimid, barbiturater mediciner (butalbital, fenobarbital, pentobarbital), antibiotika, ciklosporin, aprepitant, beslag läkemedel (oxkarbazepin, topiramat, fenytoin, karbamazepin) , atorvastatin, modafinil, selegilin, proteashämmare (atazanavir, indinavir, ritonavir, amprenavir), teofyllin. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar.

Ortho-cept - Mircette Missade dos
Missing ett piller ökar risken för att bli gravid. Om du missar en "aktiv" tablett, ta två tabletter samma dag som du kommer ihåg och än användning som planerat. Om du har glömt två "aktiva" tabletter i första eller andra veckan av behandlingen, ta två tabletter dagligen i två dagar i rad. Då som planerat. I så fall en back-up preventivmedel. Om du missar två "aktiva" piller i rad under tredje veckan, eller om du missar tre piller i rad under någon av de första tre veckorna, måste starta en ny förpackning. Om du inte använde tre "aktiva" tabletter under någon av de första tre veckorna, påbörjar en ny förpackning på samma dag som om du är en första dagen starter. Om du hoppade över två eller flera tabletter, kanske du inte har en månadstidningar under denna månad. Om du missar en period av två månader i rad att du är gravid. Om du missar några "påminnelse" tabletter, kasta de glömda tabletter bort och återgå till ditt schema.

Ortho-cept - Mircette Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är ovanliga vaginala blödningar, kräkningar, illamående.

Ortho-cept - Mircette Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.

Köpa Ortho-cept

Köpa Ortho-cept - Mircette På Nätet Receptfritt Ortho-cept
Rated /5 based on customer reviews
Woman's Health Ortho-cept - Mircette AllmäntOrtho-cept är ett kombinerat p-piller som innehåller två olika typer av hormoner: östrogen (etinylestradiol) och ett progesteron (desogestrel). Det används för att förhindra graviditet. Det fungerar främst genom att förhindra frisättningen av ett ägg (ägglossning) under menstruationscykeln. Det kan också fungera genom att göra vaginal vätska tjockare för att förhindra spermierna från att nå ett ägg (befruktning) och genom att ändra slemhinnan i livmodern (livmodern) för att förhindra utmätning av ett befruktat ägg. Om ett befruktat ägg inte fäster till livmodern, passerar den ut ur kroppen. Ortho-cept - Mircette VägbeskrivningTa Ortho-cept precis som ordinerats av din läkare. Ta ditt första pillret på första dagen av din menstruation eller på den första söndagen efter menstruationen börjar. De första 21 tabletterna innehåller de aktiva beståndsdelarna. De nästa två tabletter inte innehåller några aktiva ingredienser, och de sista fem tabletterna innehåller bara etinylöstradiol (ingen desogestrel). Under förra veckan, får din kropp en liten paus från hormonerna, så att du kan få en tid. Du kan behöva använda reserv preventivmedel, t.ex. kondom eller spermiedödande medel, när du först börjar använda detta läkemedel. Ta ett piller varje dag, inte mer än 24 timmars mellanrum. När piller tar slut, påbörjar en ny förpackning följande dag. Ortho-cept - Mircette FörsiktighetsåtgärderInnan Ortho-cept ska du tala med din läkare om du har hjärtinfarkt eller stroke, blodpropp eller en koagulering sjukdom, bröstsmärta, högt blodtryck (hypertoni), gulfärgning av ögon eller hud, hög kolesterol, gallblåsan sjukdom, depression, diabetes, epilepsi, högt kolesterol, leversjukdom, leversvikt, cirros, hepatit, levertumörer, cancer, oförklarlig vaginal blödning. Rök inte cigaretter eller använder tobak. Det ökar risken för stroke, blodproppar, högt blodtryck och hjärtinfarkt, speciellt hos kvinnor äldre än 35 Om du har diabetes, kan detta läkemedel göra det svårare att kontrollera ditt blodsocker. Ortho-cept - Mircette KontraDu ska inte använda Ortho-cept om du är allergisk mot det, desogestrel, etinylestradiol, eller någon av de inaktiva komponenterna i medicin, är gravid eller ammar, eller om du har bröstcancer eller livmodercancer, odiagnostiserad onormal genital blödning, blodkoagulering sjukdom, hjärtsjukdom, transitorisk ischemisk attack, levertumörer. Ortho-cept - Mircette Möjliga bieffekterFå akut medicinsk hjälp om du har illamående och kräkningar, genombrottsblödning, förändringar i dina ögon, uppblåsthet, förändrad sexualdrift, huvudvärk, ömhet i brösten och utvidgningen, acne, vaginal klåda eller tömning, nervositet, bröstsmärta, ömhet, ökad hårväxt, förändringar i vikt eller aptit, humörsvängningar, låg feber, mörk urin, bröst klump, magkramper. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare. Ortho-cept - Mircette LäkemedelsinteraktionerTala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: aminoglutetimid, barbiturater mediciner (butalbital, fenobarbital, pentobarbital), antibiotika, ciklosporin, aprepitant, beslag läkemedel (oxkarbazepin, topiramat, fenytoin, karbamazepin) , atorvastatin, modafinil, selegilin, proteashämmare (atazanavir, indinavir, ritonavir, amprenavir), teofyllin. Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar. Ortho-cept - Mircette Missade dosMissing ett piller ökar risken för att bli gravid. Om du missar en "aktiv" tablett, ta två tabletter samma dag som du kommer ihåg och än användning som planerat. Om du har glömt två "aktiva" tabletter i första eller andra veckan av behandlingen, ta två tabletter dagligen i två dagar i rad. Då som planerat. I så fall en back-up preventivmedel. Om du missar två "aktiva" piller i rad under tredje veckan, eller om du missar tre piller i rad under någon av de första tre veckorna, måste starta en ny förpackning. Om du inte använde tre "aktiva" tabletter under någon av de första tre veckorna, påbörjar en ny förpackning på samma dag som om du är en första dagen starter. Om du hoppade över två eller flera tabletter, kanske du inte har en månadstidningar under denna månad. Om du missar en period av två månader i rad att du är gravid. Om du missar några "påminnelse" tabletter, kasta de glömda tabletter bort och återgå till ditt schema. Ortho-cept - Mircette ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är ovanliga vaginala blödningar, kräkningar, illamående. Ortho-cept - Mircette FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur. Mircette Mircette
Köpa Ortho-cept - Mircette på nätet receptfritt, Köpa Ortho-cept - Mircette utan läkarordination, Köpa Ortho-cept - Mircette online utan recept, Köpa Ortho-cept - Mircette online, Köpa Ortho-cept - Mircette billigt, Köpa Ortho-cept - Mircette uden recept, Sverige Ortho-cept - Mircette piller, Köpa Ortho-cept - Mircette piller, Köpa Ortho-cept - Mircette på internet, Köpa Ortho-cept - Mircette i sverige, Köpa Ortho-cept - Mircette Recept mot