Köpa OlanRecept mot Olan

Olan - Paxil Cr Allmänt
Olan är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen av vissa naturliga ämnen i hjärnan (neurotransmittorer som serotonin). Detta läkemedel används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom, ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, och en allvarlig form av premenstruellt syndrom (premenstruell dysfori).

Olan - Paxil Cr Vägbeskrivning
Ta Olan precis som ordinerats av din läkare. Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat, oftast en gång per dag. Ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag. Den rekommenderade startdosen för behandling av depression är 25 mg en gång dagligen. Den högsta rekommenderade dagliga dosen för depression är 62,5 mg. För personer med paniksyndrom, är den rekommenderade startdosen av Paxil CR 12.5 mg dagligen. Den högsta rekommenderade dagliga dosen för panikångest är 75 mg.

Olan - Paxil Cr Försiktighetsåtgärder
Innan Olan bör du tala med din läkare om du har bipolär sjukdom (manodepressivitet), självmordsförsök eller självmordstankar, hjärtinfarkt, kramper eller epilepsi, diabetes, glaukom, leversjukdom, leversvikt , cirros, njurproblem, njursvikt, eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Undvik alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan öka några av de biverkningar. De äldre är mer benägna att förlora för mycket salt (hyponatremi).

Olan - Paxil Cr Kontra
Du ska inte ta Olan om du är allergisk mot paroxetin eller mot något av innehållsämnena i medicinen, tar en MAO-hämmare, pimozid, tioridazin, är gravid eller ammar.

Olan - Paxil Cr Möjliga bieffekter
Få akut medicinsk hjälp om du har ångest, nervositet, ryggvärk, förstoppning, minskad eller ökad aptit, minskad sexuell förmåga, diarré, yrsel, dåsighet, muntorrhet, gasbildning, hudrodnad, huvudvärk, halsbränna, ökad svettning, illamående, kräkningar, smärtsamma menstruationer, skakningar, darrningar, magont, stickningar, sömnsvårigheter, onormal trötthet, svaghet, viktminskning, synförändringar, hudutslag, bröstsmärta, kramper, problem med urinering, torr mun, ökad törst, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga, nässelutslag. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare.

Olan - Paxil Cr Läkemedelsinteraktioner
Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: antipsykotika (klorpromazin, tiotixen, loxapin), antidepressiva (amitriptylin, citalopram, nefazodon, fluoxetin, bupropion), hjärtmediciner (diltiazem, reserpin, verapamil, nifedipin, digoxin), tryptofan, tramadol, läkemedel mot astma (metaproterenol, teofyllin, pirbuterol, terbutalin), HIV eller AIDS medicin (indinavir, atazanavir, fosamprenavir, ritonavir), linezolid, fosamprenavir, H2-blockerare (ranitidin, cimetidin, nizatidine , famotidin), blodförtunnande medel (warfarin). Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar.

Olan - Paxil Cr Missade dos
Ta den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Olan - Paxil Cr Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är oregelbunden hjärtrytm, svimning, svår yrsel, kramper.

Olan - Paxil Cr Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte läkemedel i badrummet. Håll det borta från räckhåll för barn och husdjur.

Köpa Olan

Köpa Olan - Paxil Cr På Nätet Receptfritt Olan
Rated /5 based on customer reviews
Depression Olan - Paxil Cr AllmäntOlan är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen av vissa naturliga ämnen i hjärnan (neurotransmittorer som serotonin). Detta läkemedel används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom, ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, och en allvarlig form av premenstruellt syndrom (premenstruell dysfori). Olan - Paxil Cr VägbeskrivningTa Olan precis som ordinerats av din läkare. Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat, oftast en gång per dag. Ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag. Den rekommenderade startdosen för behandling av depression är 25 mg en gång dagligen. Den högsta rekommenderade dagliga dosen för depression är 62,5 mg. För personer med paniksyndrom, är den rekommenderade startdosen av Paxil CR 12.5 mg dagligen. Den högsta rekommenderade dagliga dosen för panikångest är 75 mg. Olan - Paxil Cr FörsiktighetsåtgärderInnan Olan bör du tala med din läkare om du har bipolär sjukdom (manodepressivitet), självmordsförsök eller självmordstankar, hjärtinfarkt, kramper eller epilepsi, diabetes, glaukom, leversjukdom, leversvikt , cirros, njurproblem, njursvikt, eventuella allergier. Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Kör inte bil eller utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet. Undvik alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan öka några av de biverkningar. De äldre är mer benägna att förlora för mycket salt (hyponatremi). Olan - Paxil Cr KontraDu ska inte ta Olan om du är allergisk mot paroxetin eller mot något av innehållsämnena i medicinen, tar en MAO-hämmare, pimozid, tioridazin, är gravid eller ammar. Olan - Paxil Cr Möjliga bieffekterFå akut medicinsk hjälp om du har ångest, nervositet, ryggvärk, förstoppning, minskad eller ökad aptit, minskad sexuell förmåga, diarré, yrsel, dåsighet, muntorrhet, gasbildning, hudrodnad, huvudvärk, halsbränna, ökad svettning, illamående, kräkningar, smärtsamma menstruationer, skakningar, darrningar, magont, stickningar, sömnsvårigheter, onormal trötthet, svaghet, viktminskning, synförändringar, hudutslag, bröstsmärta, kramper, problem med urinering, torr mun, ökad törst, andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga, nässelutslag. Om du märker några biverkningar som inte nämns ovan, kontakta din läkare. Olan - Paxil Cr LäkemedelsinteraktionerTala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet: antipsykotika (klorpromazin, tiotixen, loxapin), antidepressiva (amitriptylin, citalopram, nefazodon, fluoxetin, bupropion), hjärtmediciner (diltiazem, reserpin, verapamil, nifedipin, digoxin), tryptofan, tramadol, läkemedel mot astma (metaproterenol, teofyllin, pirbuterol, terbutalin), HIV eller AIDS medicin (indinavir, atazanavir, fosamprenavir, ritonavir), linezolid, fosamprenavir, H2-blockerare (ranitidin, cimetidin, nizatidine , famotidin), blodförtunnande medel (warfarin). Interaktion mellan två läkemedel inte alltid betyder att du måste sluta ta ett av dem. Tala om för din läkare eller förskrivare om alla receptbelagda, over-the-counter och växtbaserade mediciner du tar. Olan - Paxil Cr Missade dosTa den missade dosen så snart som möjligt. Hoppa över den missade dosen om det är dags för nästa dos. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen. Olan - Paxil Cr ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är oregelbunden hjärtrytm, svimning, svår yrsel, kramper. Olan - Paxil Cr FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur mellan 68-77 grader F (20-25 grader C) borta från ljus och fukt. Förvara inte läkemedel i badrummet. Håll det borta från räckhåll för barn och husdjur. Paxil Cr Paxil Cr
Köpa Olan - Paxil Cr på nätet receptfritt, Köpa Olan - Paxil Cr utan läkarordination, Köpa Olan - Paxil Cr online utan recept, Köpa Olan - Paxil Cr online, Köpa Olan - Paxil Cr billigt, Köpa Olan - Paxil Cr uden recept, Sverige Olan - Paxil Cr piller, Köpa Olan - Paxil Cr piller, Köpa Olan - Paxil Cr på internet, Köpa Olan - Paxil Cr i sverige, Köpa Olan - Paxil Cr Recept mot