Köpa AbilifyRecept mot Abilify

Abilify Allmänt
Abilify är föreskriven för behandling av sådana tillstånd som depression, schizofreni, manisk och blandade episoder vid bipolär sjukdom hos vuxna och barn och ungdomar och även för irritabilitet i samband med autistiska störningar hos barn. Det fungerar visar partiell agonist vid D2 receptorn, det är också en partiell agonist på 5-HT1A receptorn, och visar också en antagonist profil på 5-HT2A-receptorn.

Abilify Vägbeskrivning
Det rekommenderas att ta medicinen som det ordinerats av din läkare. Ta det med eller utan mat. Den rekommenderade startdosen är 10-15 mg.

Abilify Försiktighetsåtgärder
Abilify ska inte användas av medelålders människor med psykos och barn. Ta inte alkoholhaltiga drycker. Informera din läkare om du är gravid eller ammar. Patienter med diabetes mellitus bör övervaka blodsockernivåer regelbundet.

Abilify Kontra
ammande kvinnor samt patienter med överkänslighet mot läkemedlet kan inte använda den.

Abilify Möjliga bieffekter
Biverkningar kan vara följande: illamående, kräkningar, förstoppning, huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, rastlöshet, skakningar, hosta, huvudvärk, yrsel, hudutslag, rinnande näsa, svaghet och vikt förstärkning, risken för stroke och ministroke; malignt neuroleptikasyndrom (NMS) som symtom är feber, stela muskler, förvirring; tardiv dyskinesi (TD) som symptom inkluderar okontrollerade och onormala rörelser kroppsdelar.

Abilify Interaktions
Abilify kan interagera med följande läkemedel: blodtryck läkemedel, karbamazepin, fluoxetin, ketokonazol, paroxetin, rifampicin, fenobarbital, flukonazol, verapamil, itaconazole, cimetedine, diltiazem, indinavir, kinidin och andra. Informera din läkare om alla läkemedel och receptfria läkemedel.

Abilify Missade dos
Abilify tas en gång dagligen, så ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Om nästa dos inom 12 timmar, ta inte den missade dosen och återgå till det normala doseringsschema. Aldrig dubbel dos av denna medicin.

Abilify Överdosering
Om du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är kräkningar, sömnighet, tremor, hypertoni, hypokalemi, takykardi, kramper, etc.

Abilify Förvaring
Förvara läkemedlet i rumstemperatur i en tät torr behållare utom räckhåll för barn och husdjur. Använd inte efter utgångs sikt.

Köpa Abilify

Köpa Abilify På Nätet Receptfritt Abilify
Rated /5 based on customer reviews
Other Abilify AllmäntAbilify är föreskriven för behandling av sådana tillstånd som depression, schizofreni, manisk och blandade episoder vid bipolär sjukdom hos vuxna och barn och ungdomar och även för irritabilitet i samband med autistiska störningar hos barn. Det fungerar visar partiell agonist vid D2 receptorn, det är också en partiell agonist på 5-HT1A receptorn, och visar också en antagonist profil på 5-HT2A-receptorn. Abilify VägbeskrivningDet rekommenderas att ta medicinen som det ordinerats av din läkare. Ta det med eller utan mat. Den rekommenderade startdosen är 10-15 mg. Abilify FörsiktighetsåtgärderAbilify ska inte användas av medelålders människor med psykos och barn. Ta inte alkoholhaltiga drycker. Informera din läkare om du är gravid eller ammar. Patienter med diabetes mellitus bör övervaka blodsockernivåer regelbundet. Abilify Kontraammande kvinnor samt patienter med överkänslighet mot läkemedlet kan inte använda den. Abilify Möjliga bieffekterBiverkningar kan vara följande: illamående, kräkningar, förstoppning, huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, rastlöshet, skakningar, hosta, huvudvärk, yrsel, hudutslag, rinnande näsa, svaghet och vikt förstärkning, risken för stroke och ministroke; malignt neuroleptikasyndrom (NMS) som symtom är feber, stela muskler, förvirring; tardiv dyskinesi (TD) som symptom inkluderar okontrollerade och onormala rörelser kroppsdelar. Abilify InteraktionsAbilify kan interagera med följande läkemedel: blodtryck läkemedel, karbamazepin, fluoxetin, ketokonazol, paroxetin, rifampicin, fenobarbital, flukonazol, verapamil, itaconazole, cimetedine, diltiazem, indinavir, kinidin och andra. Informera din läkare om alla läkemedel och receptfria läkemedel. Abilify Missade dosAbilify tas en gång dagligen, så ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Om nästa dos inom 12 timmar, ta inte den missade dosen och återgå till det normala doseringsschema. Aldrig dubbel dos av denna medicin. Abilify ÖverdoseringOm du tror att du överdoserat läkemedel söka akut medicinsk hjälp på en gång. De överdosering symtom är kräkningar, sömnighet, tremor, hypertoni, hypokalemi, takykardi, kramper, etc. Abilify FörvaringFörvara läkemedlet i rumstemperatur i en tät torr behållare utom räckhåll för barn och husdjur. Använd inte efter utgångs sikt.
Köpa Abilify på nätet receptfritt, Köpa Abilify utan läkarordination, Köpa Abilify online utan recept, Köpa Abilify online, Köpa Abilify billigt, Köpa Abilify uden recept, Sverige Abilify piller, Köpa Abilify piller, Köpa Abilify på internet, Köpa Abilify i sverige, Köpa Abilify Recept mot